RR WWW - René's Home Site

Wet van Murphy

De Wet van Murphy en de postulaten, vooral over computers en programmeren, die ik leuk vind:

De wet van Murphy:
Als iets mis kan gaan, dan gaat het ook een keer mis.

De constante van Murphy:
De schade aan een voorwerp is recht evenredig aan de waarde ervan.

De futiliteitsfactor:
Geen enkel experiment is een volledige mislukking - het kan altijd dienen als voorbeeld van hoe het niet moet.

De negentig-negentig regel van termijnplannen:
De eerste negentig procent van de taak kost tien procent van de tijd, en de overige tien procent kost negentig procent van de tijd.

De wet van Paul:
Het is niet van belang hoeveel iets kost, maar hoeveel iets bespaart.

De wet van Weiler:
Niets is onmogelijk voor degene die het niet zelf hoeft te doen.

De wet van Beckhap:
Schoonheid maal hersenen is een constante.

De programmapostulaten van Troutman:
1. Als een testopstelling perfect functioneert, zullen alle latere systemen niet functioneren.
2. Pas als een systeem al zes maanden in werking is, zal de schadelijkste fout worden ontdekt.
3. Onderling uitwisselbare programma's zullen dat niet zijn.
4. Als een programmeur de opdracht krijgt een programma te ontwikkelen tegen verkeerde invoer van gegevens, dan zal een inventieve idioot er toch in slagen foute gegevens in te voeren.
5. De complexiteit van een programma neemt zolang toe, totdat het de vermogens van de programmeur die het moet onderhouden te boven gaat.
6. De waarde van een programma is evenredig aan het gewicht van de listings.
7. Vloeken is die ene taal die alle programmeurs uitstekend begrijpen.

De onbetrouwbaarheidswetten van Gilb:
1. Computers zijn onbetrouwbaar, maar mensen zijn nog onbetrouwbaarder.
2. Ieder systeem dat van de menselijke betrouwbaarheid afhankelijk is, is onbetrouwbaar.
3. Investeringen in betrouwbaarheid nemen toe tot ze de kosten van eventuele fouten overtreffen, of tot iemand per se nuttig werk wil doen.

De wetten van Manuby voor programmeurs:
1. Als de aanpassing van een bestaand programma door een programmeur goed werkt, dan is het waarschijnlijk niet wat de gebruikers willen.
2. Gebruikers weten niet wat ze werkelijk willen, maar ze weten wel zeker wat ze niet willen.

Het principe van Shaw:
Bouw een systeem dat zelfs een idioot kan gebruiken, en alleen idioten zullen het willen gebruiken.