RR WWW - René's Home Site

Familiekist Ros Amsterdam

Wijlen mijn vader Emiel Ros (1937-2015) schreef in februari 2014:

De broers Leo en Emiel met de familiekist.Mijn broer Georg verzamelde tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog allerlei boekjes en artikelen uit de periode 1940-1945. Het geheel deed hij in een oude munitiekist. Af en toe mochten wij in zijn bijzijn even in de kist kijken. Hij had er een slot op gemaakt zodat niemand anders er in kon snuffelen. In 1996 kwam hij te overlijden en werd niets meer met de kist gedaan.

Tot zijn dochter, onderwijzeres, het een leuk idee vond om de kist mee naar school te nemen en de kinderen het een en ander te vertellen over wat er allemaal in de kist te vinden was. In 2007 kwam ook zij te overlijden en ging de kist naar de vrouw van Georg.
Helaas waren er veel dingen uit de kist verdwenen en de munitiekist was vervangen door de oude houten gereedschapskist van Georg. Wel vond ik een ansichtkaart die ik, toen ik tijdens de Hongerwinter in Sneek verbleef, naar mijn ouders had verzonden.

Daarna is de kist bij mijn jongste broer Leo terecht gekomen. Hij vulde de kist aan met spullen die betrekking hebben op onze ouders, zoals oude documenten en foto’s, en zijn eigen leven in Amerika en België.
In 2013 heeft mijn zoon René, de volgende generatie, de kist in beheer gekregen en later zal zijn zoon Carsten de kist krijgen. De kist zal dan in de familie blijven en dat lijkt mij een prachtig idee.

In december 2013 hebben Emiel, René en Carsten de kist bij Leo opgehaald. Anderhalf jaar later overleed Emiel.

Tenslotte een beknopt overzicht van de inhoud van de familiekist per persoon die het materiaal heeft gemaakt of ingebracht:

Georg Ros (1901-1970)

Helena Ros-Annard (1902-1993)

Maria Elisabeth Ros (1927-2006)

Georg Ros (1929-1996)

Emiel Ros (1937-2015)

Henk Ros (1939-2010)

Leo Ros (1943-)

René Ros (1967-)